Elvebredden kompetansesenter har lang historie med å jobbe med mennesker i ulike livsfaser – med godt resultat.

Vår behandlingsmetode er forankret i Integrativ terapi. Med denne behandlingsmetoden, skreddersyr vi behandlingsopplegget til den enkelte. Hos oss jobber det kvinner og menn i alle aldre. Vi er et tverrfaglig team, med blant annet barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, sykepleier, samt flere ansatte med lang erfaring og som står i videreutdanning per dags dato. Her jobber det også miljøarbeidere, med lang erfaring innen arbeid i barnevern.

Elvebredden Kompetansesenter ligger i Eidsvoll kommune, en kommune nord i Akershus fylke.