Historie

Elvebredden kompetansesenter har lang historie med å jobbe med mennesker i ulike livsfaser – med godt resultat.

Vår behandlingsmetode er forankret i Integrativ terapi. Med denne behandlingsmetoden, skreddersyr vi behandlingsopplegget til den enkelte. Avdeling Kastellhagen har eksistert siden 2009, og tilbyr langtidsbehandling innen Bvl. § 4-24 og 4-26. høyrisiko adferd. Sommeren 2015, åpnet vi opp avdeling Elvebredden omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Institusjonen har eksistert siden 1990 og har siden da jobbet med ungdom med adferd og rusproblematikk. Videre har vi arbeidet familierettet med egne «familiehelger», og institusjonen har også driftet sin egen skole.

Lokasjon

Elvebredden Kompetansesenter ligger i Eidsvoll kommune, en kommune nord i Akershus fylke. Vi er en liten kommune med ca. 25 000 innbyggere. Det er lett ankomst fra Gardermoen til Elvebredden. Her er det tilgang til alle offentlige tjenester, og er ellers et handelssentrum med spisesteder, kino og teater. Det tar fem minutter med bil til jernbanestasjonen, og ca. ½ time med bil til Gardermoen. Toget bruker 10 minutt til Gardermoen, og 37 minutt til Oslo. Det er svært gode tog- og bussforbindelser fra Eidsvoll Stasjon. Innenfor en radius på 10 minutters kjøring har vi turområder, svømmehall, treningssenter, tilgang på ulike idrettsplasser, badeplasser, kjøpesenter og kulturelle severdigheter (Eidsvollsbygningen, Skibladner, Gullgruvene, Smaragdgruve).

Det er 10 minutters gange til videregående skole, og ellers svært gode forbindelser via buss til andre nærliggende Videregående skoler (Jessheim, Nannestad, Lillestrøm). Innenfor samme radius ligger det idrettshaller med lagidretter og individuelle idretter som tilbud. I tillegg til dette er det kulturskole, dansesenter, og ungdomsklubb i umiddelbar nærhet.

Ansatte

Elvebredden kompetansesenter består i dag av en administrasjon med 4 ansatte:

Daglig leder: Heine Fagnastøl

Avdelingsleder: Knut R. Kvitberg

Faglig leder: Marthe H. Ludvigsen

Merkantil, turnus- og skoleansvarlig: Anne Lene S. Christensen

Videre er det ansatt miljøpersonale på hver avdelingen.

Kompetanse

Her ved Elvebredden kompetansesenter, jobber det kvinner og menn i alle aldre. Vi er et tverrfaglig team, med blant annet barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, ansatt med bachelor i psykologi, sykepleier, ansatte som er et utdanningsløp – både på bachelor og masternivå. Her jobber det også miljøarbeidere, med lang erfaring innen arbeid i barnevern.

De siste årene har vi stått under store omorganiseringer, som har ført oss til implementering av metoden Integrativ terapi. Dette er en metode og tilnærming vi benytter i alle ledd i vår organisasjon. Vi samarbeider tett med Ingunn Vatnøy (leder av Norsk forening for integrativ terapi) om utviklingen av det faglige tilbudet ved stiftelsen, og med Universitetet i Sørøst-norge om utdanning av ansatte.