Tjenestetilbud

Samværsavdeling med tilsynsfører:

Vi tilbyr egen avdeling med egen inngang, med to separate enheter. Disse består av en stue, et mindre aktivitetsrom og eget tilrettelagt bad, med muligheter for stell av spedbarn.
Enhetene er tilpasset å kunne ta imot barn i alle aldre, dette med tanke på fasiliteter, leker og uteområde ol. Vi er opptatt av at dette skal være en avdeling, hvor barna/ungdommen kan kjenne på trygghet og at rommet innbyr til mer normalitet i det unormale.

Institusjonen vår, ligger nært tilknyttet Oslo Lufthavn Gardermoen, kun 7 minutter med tog, vi kan bistå med henting på Eidsvoll stasjon.

Vi har lang erfaring i arbeid med barn og unge, og samarbeid med deres pårørende, videre har vi lang erfaring med observasjon av adferd og rus.
Ansatte ved vår institusjon, er godt kjent med å jobbe med kultursensitivitet, da vi også har en avdelingen med enslige mindreårige asylsøkere under 15. år.
Her jobber det det barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, sykepleier, samt flere ansatte med lang erfaring og som står i videreutdanning per dags dato.

Vi kan tilby en full pakke, med tilsynsfører, tilrettelagte lokaliteter, et fast team som følger opp denne avdelingen, rapportskriving, og evt veiledning av foreldre, der det skulle være behov for dette. Avdelingen tilrettelegger for at samvær skal kunne utføres utenfor ordinær arbeidstid, da også ettermiddag, kvelder og evt helger. Men dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Spesielle behov hensyntas og tilrettelegges etter avtale.

Elvebredden_kompetansesenter_9
Elvebredden_kompetansesenter_7