Respekt – Omsorg – Kreativitet – Handlekraft

Målet med plassering og opphold på Elvebredden, er at ungdommen skal kunne oppleve omsorg til hele seg, både fysisk, psykisk og praktisk. Ungdommen er en del av samfunnet vi lever i, og det er viktig for dens utvikling og fungering at han/hun finner sin plass, får erfare i trygge rammer, og får støtte til endring. Dette kan for eksempelvis være gjennom praktiske oppgaver og trene på nye måter for håndtering av følelser. Aktiv støtte til skaperkraft, og hvordan denne kan hele og lindre, er sentralt i integrativ terapi. Ungdommen står i sentrum, og vi er opptatt av brukermedvirkning, og at ungdommens stemme blir hørt. Sammen med ungdommen er også familie, nettverk og Elvebredden viktige ressurser.

Elvebredden Kompetansesenter ligger i Eidsvoll kommune, en kommune nord i Viken fylke.