Avdelinger

Elvebredden

I dag er avdeling Elvebredden, et omsorgssenter med plassering av barn etter § 5A, Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Vi er godkjent for å kunne ta imot inntil 16 barn. Her tar vi imot barn som kommer til Norge uten foresatte og er uten omsorgspersoner. Barna bor her ved omsorgssenteret frem til søknad om asyl er behandlet, de flyttes da ut til bosettingskommuner, eller returneres til sitt hjemland.

Les mer om Elvebredden

Kastellhagen

Avdeling Kastellhagen, består av to eneboliger, liggende sentralt i Eidsvoll. Disse avdelingene kan ta imot inntil 4 barn/ungdom plassert etter §4.24 og §4.26. Vi har også godkjenning for å kunne ta imot 6 + 4 barn plassert etter §5A.

Ungdom plassert etter §4.24 og §4.26, er plassert etter differensiering «risiko adferd høy».

Les mer om Kastellhagen