Ettervern

Hos oss er det muligheter for ettervern i egen leilighet vi disponerer, eller i annen egnet leilighet i omkringliggende kommuner. Vi er opptatt av å tilrettelegge for at ungdommen skal oppleve mestring i det å bo for seg selv. Vi skal være en støtte og en bidragsyter til at ungdommen skal kunne oppleve selvstendighet, være rustet for å håndtere egen bosituasjon, og det vil være fokus på forståelse av økonomi, trening på ADL-ferdigheter og synliggjøring av nettverk. Et slikt tilbud vil bli tilpasset den enkelte ungdom, for at ungdommen skal få best mulig utbytte av det.