Ettervern

Vi tilbyr oppfølging av ettervern for kommuner på Øvre Romerike. Dette vil være et tilbud fattet av det lokale barnevernet, tilhørende ungdoms hjemkommune, men vi som har oppfølgingen av den enkelte ungdom i praksis. Dette er et individuelt tilbud, så timeantall og tilbud vil variere.