Kastellhagen Akutt

Noen ungdom blir plassert akutt etter bvl § 4-25, i institusjonen retter dette seg mot ungdom som befinner seg i en krisesituasjon, og som har behov for umiddelbar plassering utenfor hjemmet.

Ved vår avdeling tar vi imot barn/ungdom av begge kjønn i alderen 13-18 år. Det er trygge, forutsigbare voksne som tar imot barnet/ungdommen da den kommer. De to første ukene av oppholdet, brukes tiden på å dempe stress, trygge og skape en så forutsigbar hverdag som mulig. Forutsigbarheten for barnet/ungdommen er viktig, og han/hun skal til enhver tid kunne få svar på hvilke planer som ligger videre. Forventet oppholdstid er inntil 6 uker, men for noen ungdom kan denne tiden bli lenger.