Kastellhagen Langtid

Kastellhagen Langtid, driver langtidsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker, med høy risiko for fremtidig negativ utvikling. Hit kommer ungdommer som fra tidlig alder, kan ha hatt et liv med flere risikofaktorer for videre utvikling av negativ adferd. Ungdommene er i mange tilfeller plassert etter bvl § 4-24 (noen kommer på § 4-25, i påvente av § 4-24), men kan også være plassert etter § 4-26. Vi er opptatt av at miljøpersonalet har god innsikt i hva som ligger til grunn i den enkeltes situasjon, for å kunne jobbe med relasjon, motivasjon, mestring og løsning i tilnærmingen til våre ungdommer. Det legges derfor stor vekt på å kartlegge ungdommene i forhold til historie, ressurser og interesser, hvor ressursene står sterkt.

Vi har en forventing til at ungdommen skal følge en eller annen form for dagtilbud. Dette kan være skole, praksis, arbeid eller annet, og vi samarbeider godt med nærskolen og ulike bedrifter i kommunen for å kunne tilrettelegge for en meningsfylt hverdag.

I vårt arbeid med ungdommen, vektlegger vi en kreativ tilnærming, da det er mange ungdommer som har utfordringer med å utrykke seg verbalt. Hvilke teknikker som blir brukt, blir ikke bestemt av miljøpersonalet alene, men av de mål for behandlingen som er gitt ut fra problemer, ressurser og potensialer som ligger hos den enkelte, og som er utarbeidet og bestemt i et samarbeid mellom ungdommen, miljøpersonalet og under behandlingsmøter.