Kastellhagen Omsorg

Barn og ungdommer som blir plassert jf §§ 4-12 og 4-4, 6-ledd, kan ha ulik problematikk, som spenner fra velfungerende barn/ungdommer uten tilfredsstillende omsorgsbase til barn/ungdommer med sammensatt problematikk og en historie med traumer og komplekse utfordringer. Barnet/ungdommene kan ha opplevd mangelfull omsorg og manglende stimulering, med tilhørende manglende utvikling ifht forventet alder. Problematikken kan også inkludere utfordringer knyttet til atferd og rus, selv om dette ikke er hovedproblematikken og hovedårsak til plassering.

Vi er opptatt av at miljøpersonalet har god innsikt, i hva som ligger til grunn i den enkeltes situasjon for å kunne jobbe med relasjon, motivasjon, mestring og løsning i tilnærmingen til våre barn/ungdommer. Det legges derfor stor vekt på å kartlegge barnet/ungdommen sammen med ungdommen, i forhold dens til historie, ressurser og interesser.