Kurs

PREP, dato kommer senere

Tegn og symptom på rus, dato kommer senere

Pårørende-samlinger, samling over tre dager, til forelder/omsorgspersoner til barn og unge plassert ved barnevernsinstitusjoner. Dato kommer senere

Tilbud om ulike kurs på forespørsel, eksempelvis Tegn og symptom på rus og PREP.