Historie

Elvebredden kompetansesenter har lang historie med å jobbe med mennesker i ulike livsfaser – med godt resultat.

Vår behandlingsmetode er forankret i Integrativ terapi. Med denne behandlingsmetoden, skreddersyr vi behandlingsopplegget til den enkelte. Avdeling Kastellhagen har eksistert siden 2009, og tilbyr langtidsbehandling innen Bvl. § 4-24 og 4-26. høyrisiko adferd. Sommeren 2015, åpnet vi opp avdeling Elvebredden omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Institusjonen har eksistert siden 1990 og har siden da jobbet med ungdom med adferd og rusproblematikk. Videre har vi arbeidet familierettet med egne «familiehelger», og institusjonen har også driftet sin egen skole.

Ansatte

Elvebredden kompetansesenter består i dag av en administrasjon med 4 ansatte:

Daglig leder: Heine Fagnastøl

Avdelingsleder: Hege Grantangen

Faglig leder: Marthe H. Ludvigsen

Merkantil, turnus- og skoleansvarlig: Anne-Lene S. Christensen

Videre er det ansatt miljøpersonale på hver avdelingen.

Metode og kompetanse

Ved Elvebredden jobber vi etter metoden Integrativ terapi, i tråd med Standardisert forløp og Traumebevist omsorg.
Det integrative forløpet baseres på Kunnskapsmodellen, som fokuserer på at alle barn og ungdom skal sikres et behandlingsforløp med fokus på tverrfaglighet på tvers av sektorer, brukermedvirkning, medvirkning hos foreldre og kartlegging, tidlig intervensjon, tilpassende tiltak og kontinuerlig evaluering av tiltak og forløp.
Vi er opptatt av å se hele mennesket i dens livssituasjon, både fysisk, psykisk og sosialt. Det står sentralt i vår tilnærming å se på ungdommens ressurser og benytte disse i endringsarbeidet. Dette jobber vi med gjennom en kreativ tilnærming, som kan være tegning, form og farge, musikk, naturen, emojikort, bevegelse mm.

Vi har stor tro på fysisk aktiviteter og tradisjoner, og er opptatt av å fylle ungdommens kulturelle ryggsekk med nye opplevelser, kompetanse og minner. Gjennom uken, måneden og året har vi faste aktiviteter som ukentlig trening, månedlige utflukter, tradisjoner til årets ulike årstider og aktiviteter knyttet til ferier.

Her ved Elvebredden kompetansesenter, jobber det kvinner og menn i alle aldre. Vi er et tverrfaglig team, med blant annet barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, ansatt med bachelor i psykologi, sykepleier, ansatte som er et utdanningsløp – både på bachelor og masternivå. Her jobber det også miljøarbeidere, med lang erfaring innen arbeid i barnevern.

De siste årene har vi stått under store omorganiseringer, som har ført oss til implementering av metoden Integrativ terapi. Dette er en metode og tilnærming vi benytter i alle ledd i vår organisasjon. Vi samarbeider tett med Heini Ringel for utviklingen av det faglige tilbudet ved stiftelsen, og med Foreningen for Integrativ terapi om ytterligere utdanning av ansatte.

Lokasjon

Elvebredden Kompetansesenter ligger i Eidsvoll kommune, en kommune nord i Viken fylke. Vi er en liten kommune med ca. 25 000 innbyggere. Det er lett ankomst fra Gardermoen til Elvebredden. Her er det tilgang til alle offentlige tjenester, og er ellers et handelssentrum med spisesteder, kino og teater. Det tar fem minutter med bil til jernbanestasjonen, og ca. ½ time med bil til Gardermoen. Toget bruker 10 minutt til Gardermoen, og 37 minutt til Oslo. Det er svært gode tog- og bussforbindelser fra Eidsvoll Stasjon. Innenfor en radius på 10 minutters kjøring har vi turområder, svømmehall, treningssenter, tilgang på ulike idrettsplasser, badeplasser, kjøpesenter og kulturelle severdigheter (Eidsvollsbygningen, Skibladner, Gullgruvene, Smaragdgruve).

Det er 10 minutters gange til barne-, ungdom- og videregående skole, og ellers svært gode forbindelser via buss til andre nærliggende Videregående skoler (Jessheim, Nannestad, Lillestrøm). Innenfor samme radius ligger det idrettshaller med lagidretter og individuelle idretter som tilbud. I tillegg til dette er det kulturskole, dansesenter, og ungdomsklubb i umiddelbar nærhet.